Thread: The ^ < v game!

 1. #2001
  Fluffy Kitten Socks-chan's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  the middle of nowhere
  Posts
  1,047
  ^ Imagine playing games on it o.O
  < Would die of shock
  v Soviet Mew

 2. #2002
  Dreadlord Nightfury Treann's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Colombia Spire
  Posts
  632
  ^ почему Вы умерли бы?
  < lol язык только что изменился на меня
  v на что Вы смотрите?
  "#Got99ProblemsAndTreannAintOne" ~ElyPop

 3. #2003
  ^ having fun comrade?
  < google translate ftw :P
  v *inserts random language other than english*

 4. #2004
  Fluffy Kitten Socks-chan's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  the middle of nowhere
  Posts
  1,047
  ^ ఆర్ ఆల్రైట్, ఈ ఎలా ఉంది?
  <చివరిలో ఆ విషయం నిజంగా ఒక పురుషాంగం కనిపిస్తుంది ... నిజానికి, ఈ భాషలు పాత్రలు చాలా లేదు.
  v ఒక పూర్తిగా వేర్వేరు భాషలో వారిది లేదు షల్

 5. #2005
  ^ ῳサ∆₮ ∆Я∑ ㄚ◊ㄩ ₮∆レкⅰиб ∆๒◊ㄩ₮
  < ₮サⅰикㄅ サ∑ㄅ ς◊◊レ
  vⅰㄅ ㄅ◊ ノ∑∆レ◊ㄩㄅ Яⅰбサ₮ и◊ῳ ;∂

 6. #2006
  Dreadlord Nightfury Treann's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Colombia Spire
  Posts
  632
  ^ m̖̣̙̖̘̺̻̟ͫ̿̔̍̉͆́y̨̻̘͍̦͔͉̜̫̪ͬ͆ͨͯ̀͌̎͆̀ ̵̙̬͇̉ͧͫͪ͒͜f̴̲̞͈͚͐̈́̍̚̕ŗ̛̺̪ͧͦ́͞i͕͂̐͐͜͢e̷̥͊ͩ̌̇̿̀͢ ṇ̙͉͇̠̘̠͗ͪd̬̩̯̂͂̐̓̈́͡͠
  <͎̗̅̉̒̑̑͆̽̚͢ m̶̛̟̜̙͉̥͉̩̜͔͋y̡̼͖̖̥̭̺ͧ͗͊ͧ͛̏ͭ̽̅̀ ̻͓̻̱̙͊͡d̄͛͒̆̂̌̎̚͜͏̮̘r̛̰̝̦̹̞͓̪ͩ͛͢a̝̠̘͔͈̣ͧ̎ͬ̂͑͌ͨ
  "#Got99ProblemsAndTreannAintOne" ~ElyPop

 7. #2007

 8. #2008
  Fluffy Kitten Socks-chan's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  the middle of nowhere
  Posts
  1,047
  ^ Thank you my good sir. I would have continued it, but I don't have the language pack for treanns thing.
  < Needs moar language packs.
  v VvvVv VvVV vvVv VVVv

 9. #2009
  Brewmaster Wass's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Arena, tryharding for Gladiator
  Posts
  1,321
  ^ Needs more jetpacks
  < needs more breakfast
  v needs more money
  All I would ever want and need is a hug.

 10. #2010
  Mechagnome pOO flinger's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Washington State
  Posts
  586
  ^ Indeed
  < had pork chops and corn for dinner. yum yum
  V needs moar cowbell

 11. #2011
  Fluffy Kitten Socks-chan's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  the middle of nowhere
  Posts
  1,047
  ^Moar
  < MOAR
  V Less is more.

 12. #2012
  ^so i have less muscle than others so i have more... :x
  < confused
  v got fever. THE DISCO FEVER

 13. #2013
  ^Isn't exactly Popeye
  < Yes indeed
  v Has no bank alt

 14. #2014
  ^i dont play wow
  < sometimes misses wow but then again I GOT TF2 for free from steam. Oh yeah tf2 is so gooooooood....
  v will buy me some time :>

 15. #2015
  Brewmaster Wass's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Arena, tryharding for Gladiator
  Posts
  1,321
  ^ I gave it a thought but... no. I'm sorry.
  < After 6 months of vacation from it I played some pvp today. @ 2.2k MMR I got analy raped by 3 different vicious glad teams, lost 7 games in a row and then I wanted to commit suicide. Let's see what tomorrow brings.
  v Does better than I do in pvp atm.
  All I would ever want and need is a hug.

 16. #2016
  ^I was pve hero but maybe...
  < sad and angry for not getting play time
  v will buy me some time :>

 17. #2017
  Dreadlord Nightfury Treann's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Colombia Spire
  Posts
  632
  ^ i don't always buy you time
  < but when i do...
  v you will
  "#Got99ProblemsAndTreannAintOne" ~ElyPop

 18. #2018
  ^ Oh thanks man!
  < Trying to log but gets error...
  v Lol's and pops up wow

 19. #2019

 20. #2020
  ^wohoo, ill get you some dog food
  < dont go to school next week! you know why...
  v Will give me a rant how importan education is and how it defines our live

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •