Enchanting

[spell=33997] - +20 Spell Damage

[spell=33994] - +15 Spell Hit Rating

[spell=33999] - +35 Healing

[spell=33995] - +15 Strength

[spell=33996] - +26 Attack Power

[spell=33993] - +10 Spell Critical Rating

[spell=25080] - +15 Agility

[spell=25072] - +2% Threat

[spell=13948] - +10 Attack Speed Rating

[spell=13947] - Minor Mount Speed Increase

Leatherworking

[xsitem=25722,1]Pattern: Magister's Armor Kit[/xsitem] - +3 Mana / 5 sec

[xsitem=25721,1]Pattern: Vindicator's Armor Kit[/xsitem] - +8 Defense Rating

[xsitem=25650,1]Knothide Armor Kit[/xsitem] - +8 Stamina

[xsitem=29675,2]Pattern: Arcane Armor Kit[/xsitem] - +8 Arcane Resistance

[xsitem=29672,2]Pattern: Flame Armor Kit[/xsitem] - +8 Fire Resistance

[xsitem=29673,2]Pattern: Frost Armor Kit[/xsitem] - +8 Frost Resistance

[xsitem=29674,2]Pattern: Nature Armor Kit[/xsitem] - +8 Nature Resistance

[xsitem=29669,2]Pattern: Shadow Armor Kit[/xsitem] - +8 Shadow ResistanceSite Navigation