wow = wow.

diablo = diablo.

nothing more needs to be said.